Farmakovigilance

Ziņojot par nevēlamām blakusparādībām, jūs palīdziet nodrošināt, ka tiek sniegta plašāka informācija par zāļu drošību.

Ja jums rodas jebkādas nevēlamas blakusparādības, sazinieties ar savu ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas ietver arī iespējamās blakusparādības, kas nav uzskaitītas zāļu lietošanas instrukcijā.

Mūsu kompānija lielu nozīmi piešķir zāļu drošībai, uztverot to kā rīcību, kuras mērķis ir nodrošināt apstākļus drošai zāļu lietošanai gan ārstiem, gan pacientiem, un rīkoties saskaņā ar likumiem un vadlīnijām.

Gedeon Richter pastāvīgi sniedz pacientiem un ārstiem aktuālu informāciju, lai nodrošinātu drošu zāļu lietošanu, un tā cenšas atbildēt uz visiem jautājumiem, tiklīdz tādi rodas, kā arī atrisināt visas neskaidrības, kas rodas pacientiem vai ārstiem. Lai to panāktu, kompānija nodrošina diennakts komunikācijas kanālus un informācijas saskarsmi.

Kas ir farmakovigilance?

Farmakovigilance ir salikts vārds, kas radies no vārdiem pharmakon (no grieķu ‒ zāles) un vigilare (no latīņu ‒ uzraudzīt) un nozīmē aizsardzību pret farmaceitisko produktu lietošanas radītajām nevēlamajām blakusparādībām. Aizsardzība nozīmē nodrošināt drošu zāļu lietošanu, novērtējot to efektivitāti un uzraugot jaunas un jau zināmas nevēlamās blakusparādības.

Termins farmakovigilance ietver jebkuru aktivitāti, kas tiek veikta, lai nodrošinātu drošu zāļu lietošanu. Saskaņā ar PVO definīciju, kas publicēta 2002. gadā, farmakovigilance “tiek definēta kā zinātne un darbības, kas saistītas ar nevēlamu blakusparādību atklāšanu, novērtēšanu, sapratni un novēršanu vai citām ar medikamentu lietošanu saistītām problēmām.”

Atbilstīgi Eiropas Komisijas vadlīnijām: “farmakovigilance ir process un zinātne par medikamentu drošības uzraudzību un ar to saistītā rīcība, lai novērstu ar medikamentu lietošanu saistītos riskus un palielinātu to sniegto labumu. Tā ir viena no sabiedrības veselības galvenajām funkcijām.”

Farmakovigilances uzdevumi: 

 • identificēt iepriekš nezināmu medikamentu nevēlamās blakusparādības;
 • novērtēt medikamentu risku/ieguvumu attiecību;
 • sniegt patērētājiem informāciju par drošu medikamentu lietošanu un to efektivitāti;
 • veicināt un atbalstīt pasākumus, kas saistīti ar drošu medikamentu lietošanu;
 • uzraudzīt šo pasākumu efektivitāti.

Farmakovigilance iekļauj arī visus zāļu drošības klīniskos aspektus, kas aptver šādas jomas:

 • zāļu drošības nodrošināšanu klīnisko pētījumu fāzē;
 • ziņošanu par nevēlamajām blakusparādībām veselu un slimu cilvēku populācijā;
 • farmācijas tirgū jau esošo medikamentu izpēte, novērtēšana un apkopošana.

Kāda ir farmakovigilances nozīme?

 • Slimības, ko izraisa medikamentu lietošanas nevēlamās blakusparādības, ir vienas no biežāk sastopamajām.
 • Medikamentu lietošanas nevēlamās blakusparādības ir viens no galvenajiem nāves cēloņiem (Eiropā tas ir piektais biežākais nāves cēlonis).
 • Nozīmīga daļa hospitalizāciju ir saistītas ar medikamentu lietošanas radītajām nevēlamajām blakusparādībām (viena piektā daļa no stacionēšanas gadījumiem ir saistīti ar medikamentu lietošanas radītajām nevēlamajām blakusparādībām).

Visiem darbiniekiem, jo īpaši tiem, kas var saskarties ar nevēlamajām blakusparādībām, jābūt apmācītiem, kā atpazīt nevēlamās blakusparādības un rīkoties to gadījumā. Lai detalizēti iepazītos ar Gedeon Richter kompānijas farmakovigilances politiku, lūdzu, klikšķiniet uz sekojošās saites: Gedeon Richter farmakovigilances politika.

Ziņošana par nevēlamajām blakusparādībām

Kādēļ nepieciešams ziņot par nevēlamajām blakusparādībām?

Kad tirgū ienāk jaunas zāles, no klīniskajiem pētījumiem, kuros piedalījies ierobežots skaits pacientu un veselu indivīdu, ir zināmas tikai visbiežākās nevēlamās blakusparādības.

Zināšanas par citām nevēlamajām blakusparādībām nereti ir ierobežotas.

Pienācīga ziņošana par nevēlamajām blakusparādībām ir svarīga, lai gūtu vairāk zināšanu par jauno zāļu drošuma aspektiem, kad tās sāk lietot visā pasaulē.

Kā var ziņot par nevēlamajām blakusparādībām?

Zāļu blakusparādību gadījumā rakstiet uz drugsafety.lv@gedeonrichter.com vai zvaniet +371 67 388 780.

Lūdzu norādiet pēc iespējas vairāk informācijas par zāļu blakusparādību, bet noteikti nosauciet savu kontaktinformāciju, zāļu nosaukumu, kas varētu būt par iemeslu blakusparādībai, aprakstiet blakusparādību, kā arī norādiet personas, kas lietojusi zāles iniciāļus, dzimumu un vecumu. Noderīgi būtu arī zināt, kādas zāles pacients vēl lieto un cik ilgi, kāda iemesla dēļ lietotas aizdomās turamās zāles, kādā devā un cik ilgi. Būsim pateicīgi par jebkuru sīkāku informāciju, kas apraksta situāciju.

Apstrādājot Jūsu ziņojumu, mēs rīkosimies saskaņā ar Paziņojumu par personas datu aizsardzību. Ar paziņojumu par personas datu aizsardzību var iepazīties šeit.

Par zāļu blakusparādību var ziņot arī Zāļu Valsts aģentūras mājaslapā, kur pieejamas īpašas ziņojumu veidlapas veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem. Veidlapu var aizpildīt gan tiešsaistē, gan lejuplādējot.

Kontaktinformācija

Adrese: Gedeon Richter pārstāvniecība Latvijā, K.Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Latvija, LV-2167

Medikamentu blakusparādību gadījumā rakstiet uz drugsafety.lv@gedeonrichter.com vai zvaniet +371 67 388 780

 

Informācija atjaunota: 08.11.2022