Atklātība

Uzņēmums Gedeon Richter sniedz finansiālu atbalstu, lai veicinātu veselības aprūpes speciālistu izglītību un uzlabotu pacientu aprūpi.

Farmaceitisko nozari šodien raksturo ne tikai inovācijas farmācijā, bet arī pašiniciatīva nodrošināt caurspīdīgu nozares attīstības procesu. Šodien ikvienam biznesam, lai tas būtu veiksmīgs, ir jādarbojas sociāli atbildīgi un atklāti, jābūt vērstam uz sabiedrības aizvien lielāku ieguvumu, tās vajadzībām un vēlmēm. Gedeon Richter ir ieinteresēts panākt, lai visas tā darbības un aktivitātes tiktu izpildītas atbilstoši augstākajiem ētiskajiem standartiem, un atbalsta pareizu medikamentu lietošanu un pacientu drošības aizstāvību.

Uzņēmums Gedeon Richter sniedz finansiālu atbalstu, lai veicinātu veselības aprūpes speciālistu izglītību un uzlabotu pacientu veselības aprūpi.

Jau no 2016. gada Eiropas farmācijas uzņēmumi ir padarījuši sabiedrībai pieejamu informāciju par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto materiālo vai cita veida atbalstu.

Farmācijas uzņēmumu, tajā skaitā arī Gedeon Richter pārstāvniecības Latvijā, “Paziņojumu par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto materiālo vai cita veida atbalstu”, atradīsiet Veselības Inspekcijas vietnē: https://www.vi.gov.lv/lv/pazinojums-par-biedribam-nodibinajumiem-un-arstniecibas-iestadem-sniegto-materialo-vai-cita-veida-atbalstu-2

Paziņojums par pacientu organizāciju atbalstu 2022. gadā: https://www.richter.lv/wp-content/uploads/2023/04/PO-atbalsta-zinosanas-forma_2022.pdf

Informācija atjaunota: 03.08.2023