EPA 2020 Informācija presei – Kariprazīns

Kariprazīns nozīmīgi uzlabo šizofrēnijas negatīvos simptomus – apstiprina jaunā zāļu lietošanas novērojumā iegūtie reālās dzīves dati

No 2020.gada 4. līdz 7.jūlijam notika 28. Eiropas Psihiatrijas Asociācijas ikgadējā konference; šoreiz –  virtuālā vidē Covid-19 pandēmijas dēļ. Kongresa laikā tika prezentēti jauni kariprazīna pētījumu analīzes rezultāti par tā ietekmi uz šizofrēnijas negatīvajiem simptomiem.

Zāļu lietošanas novērojums, kas norisinājās ambulatorajās psihiatriskajās klīnikās, sniedza reālās dzīves datus, kuri apstiprina kariprazīna spējas nozīmīgi uzlabot šizofrēnijas negatīvos simptomus pacientiem, kuriem iepriekšējā ārstēšana ir bijusi nepietiekami efektīva un, ka kariprazīna drošuma profils ir labvēlīgs.

Analizējot kariprazīna ietekmi uz sirdsdarbības parametriem, jaunie dati parāda, ka kariprazīns kopumā ir salīdzināms ar placebo.  Tika novērotas minimālas izmaiņas sirdsdarbības ātrumā un QT intervālā. Pētījumu ar kariprazīnu un risperidonu post hoc analīzes rezultāti liecina, ka tikai kariprazīns uzlabo negatīvos simptomus akūtiem pacientiem.

Šizofrēnija ir hroniska psihiska slimība, kurai raksturīgi pozitīvie, negatīvie un ar garastāvokli saistītie simptomu domēni, kā arī kognitīvās spējas traucējumi. Šizofrēnija skar aptuveni 1 % iedzīvotāju; Eiropas Savienībā ar šo slimību sirgst vairāk nekā 5 miljoni cilvēku. Šizofrēnijas negatīvie simptomi skar līdz pat 60 % pacientu (atkarībā no izmantotās atsauces), un tie būtiski ietekmē viņu ikdienas dzīvi. Antipsihotiskie līdzekļi ir efektīvi, ārstējot pozitīvos simptomus, bet šizofrēnijas negatīvo simptomu ārstēšana ārstiem aizvien ir liels izaicinājums.

Pamatojoties dubultaklo pētījumu rezultātiem, pierādīta kariprazīna iedarbība uz visiem šizofrēnijas simptomu domēniem, tomēr būtiski ir reālās dzīves dati un pētījumi, kuri novērtē kariprazīna efektivitāti un ietekmi ikdienas praksē. Gedeon Richter veica 16 nedēļu ilgu zāļu novērojumu Latvijā, kurā piedalījās 116 ambulatorie pacienti. Rezultāti liecina, ka pamatojoties uz klīnisko vērtējumu, kariprazīns nozīmīgi uzlabo šizofrēnijas negatīvos simptomus pacientiem ar nepietiekamu atbildes reakciju uz iepriekšējo terapiju. Pirms novērojuma esošās zāļu blaknes pakāpeniski samazinājās, tā laikā netika novērotas ķermeņa masas izmaiņas, raksturojot kariprazīnu kā zāles ar labu drošības profilu. Svarīgi, ka vairums ārstu bija ļoti apmierināti gan ar kariprazīna efektivitāti, gan ar panesamību.

EPA 2020 konferences laikā tika prezentēti vēl sekojoši posteri:

  1. Ilgstoša terapija ar antipsihotiķiem ir indicēta visiem šizofrēnijas pacientiem. Antipsihotiķu lietošana var būt liels ieguvums pacientiem, bet, iespējams, ka terapijas laikā izpaužas kādas blakusparādības, piemēram, kardiovaskulāras komplikācijas.  Tādēļ tika veikta kariprazīna pētījumu datu post hoc analīze tieši kardiālai drošībai. EPA konferencē prezentētie dati par kariprazīna kardiālo drošību liecina, ka kariprazīns kopumā ir salīdzināms ar placebo. Sirdsdarbības un QT intervāla izmaiņas bija minimālas. Blakusparādību sastopamība no kardiovaskulārās sistēmas puses un terapijas pārtraukšana to dēļ, bija zema.
  2. EPA tika demonstrēti post hoc analīzes dati par kariprazīna efektivitātes salīdzinājumu ar risperidonu, ārstējot pacientus ar šizofrēnijas akūtiem un primāri negatīviem simptomiem. Lai gan kariprazīns un risperidons bija vienlīdz efektīvi akūtu simptomu kontrolei kopumā, tikai kariprazīns uzlaboja negatīvos simptomus akūtiem pacientiem. Ārstēšana ar kariprazīnu bija pārāka par ārstēšanu ar risperidonu pacientiem ar predominanti negatīviem simptomiem.
  3. Gedeon Richter sadarbībā ar neatkarīgiem ekspertiem veica divas šizofrēnijas simptomu sistēmiskās analīzes ar mērķi atklāt to latento struktūru. Vienas analīzes rezultāti rāda, ka pacientiem ar predominanti negatīviem simptomiem, vairums negatīvo simptomu ir pilnīgi izolēti un nekorelē ar pārējiem PANSS simptomiem.

Par kariprazīnu

Kariprazīns, spēcīgs dopamīna D3/D2 receptoru daļējs agonists, kas cieši saistās pie D3 receptoriem, reģistrēts šizofrēnijas ārstēšanai pieaugušajiem Eiropas Savienībā ar tirdzniecības nosaukumu Reagila®, bet ASV ar tirdzniecības nosaukumu Vraylar® – šizofrēnijas un mānijas vai jauktu, ar 1. tipa bipolāriem traucējumiem saistītu epizožu ārstēšanai. Kariprazīns tiek pētīts arī bipolāras depresijas ārstēšanai un kā papildlīdzeklis endogēnas depresijas ārstēšanai pieaugušajiem. Kariprazīns ir aizsargāts ar sastāva patentu, kura darbība beigsies 2029. gadā. Kariprazīnu atklāja Gedeon Richter Plc., un tā licence pieder Allergan (AbbVie) Ziemeļamerikā un Recordati SpA Rietumeiropas valstīs.

Par Richter

Gedeon Richter Plc. (www.richter.hu), kura centrālais birojs atrodas Budapeštā, Ungārijā, ir lielākais Centrālās un Austrumeiropas farmācijas uzņēmums, kas aizvien vairāk pastiprina savu klātbūtni  Rietumeiropā, Ķīnā un Latīņamerikā. Sasniedzot tirgus kapitalizāciju 3,6 miljardu eiro (4,1 miljardi ASV dolāru) apmērā līdz 2019. gada beigām, Rihtera konsolidētais pārdošanas apjoms tā paša gada laikā bija aptuveni 1,6 miljardi eiro (1,7 miljardi ASV dolāru).

Richter ražo zāles daudzām nozīmīgām terapijas jomām, tostarp sieviešu veselības aprūpei, centrālās nervu sistēmas (CNS) un kardiovaskulāru slimību ārstēšanai. Richter ir lielākā pētniecības un izstrādes nodaļa Centrālajā un Austrumeiropā, un pētnieciskā darbība tiek vērsta uz CNS traucējumu ārstēšanu. Richter ir plaši atzīta pieredze steroīdu ķīmijas jomā, līdz ar to uzņēmums ir pasaulē nozīmīgs sieviešu veselības aprūpes līdzekļu ražotājs. Richter darbojas arī biolīdzinieku izstrādes virzienā.

Par Recordati

Recordati ir 1926. gadā dibināta starptautiska farmācijas grupa, kas kotēta Itālijas fondu biržā (Reuters RECI.MI, Bloomberg REC IM, ISIN IT 0003828271). Kopējais darbinieku skaits pārsniedz 4100, un viņi darbojas zāļu izpētes, izstrādes, ražošanas un tirdzniecības jomā. Recordati centrālais birojs atrodas Milānā, Itālijā, bet uzņēmums darbojas galvenajās Eiropas valstīs, Krievijā, Centrālās un Austrumeiropas valstīs, Turcijā, Ziemeļamerikā, ASV, Kanādā, Meksikā un dažās Dienvidamerikas valstīs. Efektīvs medicīnisko pārstāvju tīkls veicina dažādu (oriģinālu un atbilstoši licences noteikumiem tirgotu) inovatīvu zāļu noietu vairākās terapeitiskās jomās, to vidū arī retu slimību ārstēšanai paredzētu zāļu noietu. Recordati tā darbības teritorijās ir izvēles partneris jaunu izstrādājumu izplatīšanai atbilstoši licences noteikumiem. Recordati ir apņēmies veikt pētniecības un izstrādes darbu jaunās nozarēs, īpašu uzmanību pievēršot retu slimību ārstēšanai. Uzņēmuma 2019. gada konsolidētie ieņēmumi bija 1,4818 miljardi eiro.